fbpx

Efekty leczenia

Leczenie Pana Mateusza

5 miesięcy

53 000 zł

Pan Mateusz zmagał się z bruksizmem. Zgrzytanie nocne niekorzystnie odbiło się na jego zębach, pragnął więc przywrócić im estetyczny wygląd i uzupełnić braki zębowe. Aby to osiągnąć, przeprowadziliśmy podniesienie wysokości zwarcia na koronach, implantach oraz bezpośrednich nakładach kompozytowych. Dodatkowo na przednich zębach wykonaliśmy licówki hybrydowe.

Leczenie Pana Adama

5 miesięcy

26 500 zł

Pan Adam marzył o odzyskaniu dawnego uśmiechu, w czym przeszkadzały mocno starte zęby w odcinku przednim. Pomogliśmy mu podnosząc wysokość zwarcia nakładami kompozytowymi bezpośrednimi oraz wykonując osiem licówek kompozytowych. W przypadku pozostałych zębów wykonaliśmy odbudowę wargową kompozytem.

Leczenie Pana Roberta

6 miesięcy

18 700 zł

Pan Robert zauważył, że kruszą mu się górne siekacze, a oprócz tego doszło do skrócenia siekaczy dolnych. Wykonaliśmy diagnostykę, która wykazała liczne starcia na wszystkich zębach, a także płytkie wypełnienia w odcinku bocznym i tylnym, które wynikały z dysfunkcji i parafunkcji. Przeprowadziliśmy jednoetapowe podniesienie wysokości zwarcia, odbudowę startych powierzchni materiałem kompozytowy oraz bezpośrednimi nakłądami. Zaleciliśmy szynę ochronną na noc.

Leczenie Pana Łukasza

9 miesięcy

1 470 zł

U Pana Łukasza zaobserwowaliśmy płytkie wypełnienia sięgające do zębiny na zębach trzonowych żuchwy, przechylone górne siekacze, a także zbyt wczesny kontakt na siekaczach objawiający się traumatyzmem okluzyjnym. Założyliśmy w szczęce aparat stały, aby dokonać wychylenia i intruzji siekaczy. Następnie podnieśliśmy wysokość zwarcia na deprogramatorze, a następnie wylicowaliśmy powierzchnie wargowe materiałem kompozytowym.

Leczenie Pana Henryka

8 miesięcy

43 600 zł

Zęby Pana Henryka były poważnie zniszczone, zgłosił się więc do nas w celu poprawy swojego uśmiechu. Wykonaliśmy podniesienie zwarcia, uzupełniliśmy implantami braki zębowe, wykonaliśmy odbudowy kompozytowe oraz bonding. Zęby Pana Henryka wyglądają już zupełnie inaczej.

Leczenie Pani Ilony

9 miesięcy

19 400 zł

U Pani Ilony rozpoznaliśmy wczesne starcie zębów oraz niewielkie stłoczenie siekaczy. Żeby zaradzić temu problemowi, wykonaliśmy niewielkie podniesienie wysokości zwarcia odbudowami kompozytowymi. Oprócz tego przeprowadziliśmy niewielką korektę ortodontyczną nakładkami.

Leczenie Pana Daniela

6 miesięcy

34 800 zł

Pan Daniel odwiedził nas, żeby poprawić estetykę przedniego górnego odcinka. Przeszkadzała mu diastema, krótka korona zęba oraz braki zębowe. Problemem była też klinicznie obniżona wysokość zwarcia oraz pościerane korony, zwłaszcza siekaczy szczęki. Podnieśliśmy wysokość zwarcia, wykorzystując w tym celu deprogramator Kois’a. Dokonaliśmy odbudowy zębów bocznych bezpośrednimi nakładami kompozytowymi. Wykonaliśmy też sześć licówek z materiału hybrydowego.

Leczenie Pana Tomasza

5 miesięcy

18 700 zł

Pan Tomasz zauważył, że ścierają się powierzchnie wargowe jego górnych siekaczy, a zęby stają się coraz krótsze. Aby zaradzić problemowi, podnieśliśmy wysokość zwarcia w odcinku bocznym nakładami kompozytowymi, a także odbudowaliśmy brzegi sieczne siekaczy dolnych materiałem kompozytowym i wykonaliśmy bonding.

Leczenie Pani Magdy

6 miesięcy

22 000 zł

U Pani Magdy przeprowadziliśmy kompleksowe leczenie. Pokryliśmy recesje dziąsłowe, a wszystkie zęby wyleczyliśmy z próchnicy. Na dwóch zamocowaliśmy porcelanowe licówki, a na czterech innych korony pełnoceramiczne.

Leczenie Pana Dawida

 

9 000 zł

Pan Dawid odwiedził nas, aby poprawić estetykę swojego uśmiechu, w którym część zębów wystawała poza łuk. Chciał też rozjaśnić ich odcień. W tym celu wykonaliśmy bonding dziesięciu zębów przednich i bocznych. W ten sposób udało nam się uzyskać harmonijny łuk.

Leczenie Pana Krzysztofa

5 h 

4 400 zł

Pan Krzysztof po podniesieniu wysokości zwarcia zdecydował się na pokrycie estetyczne powierzchni wargowych zębów górnych przednich. Wykonaliśmy bonding materiałem nanohybrydowym oraz polerowanie. Pan Krzysztof wreszcie jest zadowolony ze swojego uśmiechu.

Leczenie Pani Izy

18 miesięcy

16 700 zł

Pani Iza potrzebowała korekcji górnego łuku zębowego, w którym brakowało dwójki. Przeprowadziliśmy leczenie ortodontyczne aparatem estetycznym. W efekcie leczenia trójka zastąpiła dwójkę, a czwórka trójkę. Uzupełnieniem leczenia były zabiegi periodontologiczne, wykonanie estetycznej odbudowy oraz przeprowadzenie wybielania.

Leczenie Karoliny

24 miesięce

12 600 zł

Nastoletnia Karolina potrzebowała korekcji zgryzu. W ramach leczenia ortodontycznego udało się wyrównać siekacze, odrotować kły, uzyskać poprawne wychylenie zębów przedtrzonowych oraz poprawić nagryz pionowy. Uzupełnieniem leczenia było wybielanie.

Leczenie Agaty

24 miesięce

15 200 zł

U nastoletniej Agaty problemem był brak w łuku zębowym miejsca na trójki oraz tendencja do zgryzu otwartego przedniego. Przeprowadziliśmy leczenie aparatem samoligaturującym. Dzięki niemu oraz determinacji Agaty, która sumienie nosiła wyciągi międzyszczękowe, zęby naszej Pacjentki wyglądają już zupełnie inaczej.

Leczenie Michała

36 miesięcy

16 200 zł

Nastoletni Michał odwiedził nas, by kontynuować u nas leczenie ortodontyczne. W jego toku udało nam się wyrównać zgryz, stworzyć miejsce dla trójek i sprowadzić je do łuku zębowego.

Leczenie Tomka

30 miesięcy

14 400 zł

U dwunastoletniego Tomka problemem był brak miejsca na trójki w łuku zębowym oraz diastema między jedynkami. W toku leczenia ortodontycznego udało się poszerzyć łuk górny i dolny, sprowadzić trójki do łuku, zamknąć diastemę i uzyskać wychylenie przedtrzonowców i trzonowców do pełnego uśmiechu.

Leczenie Pani Dagmary

20 miesięcy

20 500 zł

Pani Dagmara zgłosiła się do nas, aby wymienić stare porcelanowe korony na metalu na pełnoceramiczne oraz poprawić ogólną estetykę uśmiechu. W toku leczenia ortodontycznego wyrównaliśmy girlandę dziąsłowo, sprowadzając niżej dwójkę, wyrównaliśmy również płaszczyznę okluzyjną, dokonując intruzji jedynki. Wykonaliśmy na czterech zębach nowe pełnoceramiczne korony. Na koniec przeprowadziliśmy wybielanie i pokrycie nakładem kompozytowym czwórki.

Leczenie Patrycji

30 miesięcy

15 100 zł

U Patrycji problemem był zgryz głęboki przedni – brakowało widocznych dolnych siekaczy, co groziło w przyszłości patologicznymi starciami zębów w odcinku przednim. Przeprowadziliśmy ortodontycznie wyrównanie wszystkich zębów, a także intruzję górnych i dolnych siekaczy.

Leczenie Pani Agnieszki

6 tygodni

10 000 zł

Pani Agnieszka marzyła o poprawie estetyki swoich zębów. Szczególnym problemem były siekacze, ponieważ nie znajdowały się w jednej linii, a oprócz tego miały nieestetyczne wypełnienia. Udało nam się poprawić wygląd uzębienia Pacjentki poprzez zamocowanie czterech licówek na siekaczach szczęki.

Leczenie Pana Marcina

9 miesięcy

58 000 zł

U Pana Marcina problemem był zaniżony zgryz, starcie zębów i braki zębowe, a także liczne nieestetyczne wypełnienia. Poprzez wszczepienie pięciu implantów, wykonanie dwóch mostów, zamocowanie sześciu licówek i trzech koron osiągnęliśmy znaczącą poprawę uśmiechu Pacjenta.

Leczenie Pani Weroniki

5 miesięcy

13 900 zł

Pani Weronika była niezadowolona ze swojego uśmiechu. Brakowało jej górnej dwójki, pomiędzy jedynkami była widoczna dysproporcja oraz diastema. Aby zaradzić problemowi, wyrównaliśmy girlandę dziąsłową, a następnie zamocowaliśmy cztery licówki kompozytowe.

Leczenie Pani Katarzyny

6 tygodni

10 000 zł

Pani Katarzyna nie była zadowolona z wyglądu swojego uśmiechu. Problemem były nierówne brzegi sieczne oraz obie górne jedynki w mezjorotacji. Pani Katarzyna wolała uniknąć leczenia ortodontycznego, więc znaleźliśmy alternatywę i wykonaliśmy cztery porcelanowe licówki.

Leczenie Pana Pawła

26 miesięcy

22 600 zł

Pan Paweł był niezadowolony z kształtu swoich jedynek. Zdiagnozowaliśmy zgryz głeboki przedni, diastemę oraz wąskie korony kliniczne obu górnych jedynek, a także stłoczenie dolnych siekaczy. Przeprowadziliśmy leczenie ortodontyczne, dzięki któremu wyrównaliśmy zgryz, a także zamocowaliśmy cztery licówki porcelanowe.

Leczenie Pana Roberta

5 miesięcy

5 300 zł

Pan Robert zgłosił się do nas o pomoc, ponieważ zmagał się z bruksizmem. Zależało mu na uzupełnieniu braków zębowych i poprawie estetyki uzębienia. Aby to osiągnąć, podnieśliśmy wysokość zwarcia na koronach, implantach i bezpośrednich nakładach kompozytowych. Na zębach przednich wykonaliśmy licówki hybrydowe. Teraz uśmiech Pana Roberta wygląda już zupełnie inaczej.

Leczenie Pani Sylwii

 

600 zł

Pani Sylwia zgłosiła się do nas w celu zamknięcia diastemy, ostatecznie jednak zdecydowała się na jej zmniejszenie. Udało nam się osiągnąć ten efekt dzięki bondingowi.

Leczenie Pani Natalii

  

7 000 zł

Pani Natalia zgłosiła się do nas, aby poprawić estetykę swojego uśmiechu. Chciała mieć jaśniejsze zęby i niewidoczne wypełnienia. Wykonaliśmy most w celu uzupełnienia brakującej czwórki oraz bonding siedmiu zębów.

Leczenie Pana Piotra

  

1 000 zł

Pan Piotr po leczeniu ortodontycznym zgłosił się do nas, aby poprawić estetykę swojego uzębienia, odbudować i wyrównać brzegi sieczne jedynek, które z powodu wady zgryzu uległy starciu. Wykonaliśmy bonding, odbudowując materiałem kompozytowym brzegi sieczne centralnych siekaczy.

Leczenie Pana Andrzeja

    

1 000 zł

Pan Andrzej po leczeniu ortodontycznym zgłosił się do nas, aby poprawić estetykę, odbudować i wyrównać brzegi sieczne jedynek, które uległy starciu w wyniku wady zgryzu. Wykonaliśmy bonding, przeprowadzając odbudowę brzegów siecznych centralnych siekaczy materiałem kompozytowym.

Lecznie Łukasza

24 miesiące

14 500 zł

Pacjent zgłosił się z problemem wyżynających się doprzedsionkowo trójek.
Założono aparat typy Damon®, wprowadzo zęby do łuku, poszerzono szczękę i żuchwę.

Leczenie Roberta

 

3 500 zł

U nastoletniego Roberta problemem był brak zawiązka stałej dwójki, a ze względu na wiek Pacjenta implantacja na razie nie wchodziła w rachubę. Przeprowadziliśmy leczenie ortodontyczne, a następnie dla poprawy estetyki nadbudowaliśmy i wyrównaliśmy starte jedynki.

Leczenie Pana Igora

 

1 800 zł

Pan Igor odwiedził nas z powodu kruszenia się wypełnienia w górnej lewej czwórce. Wykonana przez nas diagnostyka pozwoliła stwierdzić nieszczelność odbudowy – wkład w korzeniu został umieszczony bez prawidłowo przeprowadzonego leczenia kanałowego. Dzięki zastosowaniu powiększenia i ultradźwiękowych narzędzi udało się usunąć stary wkład i przeprowadzić skuteczne leczenie kanałowe. Zaopatrzyliśmy następnie ząb w nowy wkład koronowo-korzeniowy i nakład kompozytowy, minimalizując w ten sposób ryzyko złamania w przyszłości.

Leczenie Pana Łukasza

 

2 250 zł

Pan Łukasz zgłosił się do nas z powodu silnego bólu górnej lewej siódemki. Po wykonaniu niezbędnych badań stwierdziliśmy głęboki ubytek poddziąsłowy i nieodwracalne zapalenie miazgi. Największym wyzwaniem w tym przypadku była szczelna odbudowa ubytku, bez niej dalsze leczenie kanałowe nie miałoby szans powodzenia, a ząb trzeba byłoby usunąć. Wykonaliśmy plastykę dziąsła, co pozwoliło nam szczelnie odbudować ząb. Przeprowadzone u nas w powiększeniu leczenie kanałowe uwolniło Pacjenta od dolegliwości.

Leczenie Pani Anny

  

1 450 zł

Pani Anna zgłosiła się do nas z powodu bólu prawej dolnej czwórki. Po diagnostyce obrazowej zapadła decyzja o leczeniu kanałowym. Mimo skomplikowanej budowy kanału korzeniowego rozwidlającego się w połowie długości zęba przeprowadziliśmy skuteczne leczenie.